PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

Renáta MIKULOVÁ        -    riaditeľka

Marta  FEDORKOVÁ     -    učiteľka

Jaroslava VASIĽOVÁ     -   učiteľka

Bc. Janette GRÁCOVÁ   -   učiteľka

Bc. Anna BERTOVÁ      -   učiteľka

Zdenka ĎUĎOVÁ           -   asistentka učiteľky

Mária KEBLEŠOVÁ      -   učiteľka

Renáta BALOGOVÁ      -   učiteľka

 

--------------------------------------------------------------------

 

PREVÁDZKOVÍ  ZAMESTNANCI

 

Emília STOJOVÁ              -       vedúca školskej jedálne

Helena MEHAJOVÁ         -       kuchárka

Viera KMECOVÁ              -      kuchárka

Kvetoslava BERTOVÁ       -      školníčka

Alžbeta JACKANINOVÁ   -      upratovačka

-----------------------------------------------------------------------------------

 

RADA ŠKOLY

 

Mária KEBLEŠOVÁ

Bc. Janette GRÁCOVÁ

Emília STOJOVÁ

Ing. Marcela VOĽANSKÁ

Mgr. Jana BERTOVÁ

Petra KRIŠTOVÁ

Agnesa FERENCOVÁ