IV. trieda

   S L N I E Č K A

učteľka: Renáta BALOGOVÁ

 

detičky:

Monika Čikalová

Richard Kroka

Eva Bilá

Adam Čikala

Jozef Vidlička

Maroš Mitáč

Michal Ferenc

Erika Bilá

Marek Goroľ

Jaroslava Kurová

Štefan Miľo

Richard Pušpacher

Ema Mitáčová

Patrik Kroka

Bianca Daňová

Vanesa Mitáčová

Sofia Vidličková

Aneta Goroľová

Nella Mitáčová

Michal Čikala