DEŇ MATERSKĆH ŠKôL V NAŠEJ MŠ

11.11.2022 23:28

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, pretože tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku. 4. novembra 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Ona vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch.

Tento deň sme oslávili aj my v našej materskej škole. Každá trieda si vytvorila plagát odtláčaním natretých dlaní farbou na výkres, všetky výkresy sme spojili do jedného celku. Nasledovalo hranie s farbami-deti sa zoznámili hravou formou s odstredivou silou a jej účinkami. Nanesením farieb ľubovoľnou technikou, pomalým, alebo rýchlym otáčaním kľuky vytvorili dynamický vzor na paper a následne s pomocou učiteľky odtláčali vzniknutý vzor na tričko, ktoré si deti odniesli domov na pamiatku pri príležitosti sviatku. Napokon sme si všetci spolu vytvorili nápis na chodníku školského dvora MŠ SOĽ ukladaním kamienkov na písmená napísané kriedou. Všetci spolu  sme si na záver zaspievali hymnu materských škôl.

 

—————

Späť