Prenosné planetárium v našom kultúrnom dome

25.04.2017 20:33

24.04.2017 naša MŠ v spolupráci s hvezdárňou Michalovce pripravila pre deti aktivitu v prenosnom planetáriu. Keďže kapacita v planetáriu bola obmedzená, prichádzali sme postupne do planetária po triedach. Bolo to niečo nové nielen pre deti. Niektoré deti mali obavy vstúpiť úzkym otvorom dovnútra. Báli sa, čo tam na nich čaká. Vo vnútri nás privítali zamestnanci planetária. Mali pre deti pripravenú prezentáciu o vesmíre. Deti sedeli na vankúšoch. Nad hlavičkami sa objavila nočná obloha, vesmír, súhvezdia... Bolo to veľmi zaujímavé a deťom sa veľmi páčilo.

—————

Späť