ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

Pomaly sa blíži zápis do 1. ročníka Základnej školy
a preto Vám chceme poskytnúť viac informácií o tom,
čo by Vaše dieťa malo vedieť pred nástupom 
do 1. ročníka ZŠ.
Depistažný dotazník je určený len pre Vás rodičov,
 nie je potrebné ho vyplňať a zasielať, 
slúži na porovnanie úrovne Vášho dieťaťa.