Poplatky

31.08.2021 19:51

Prosíme rodičov o vyplatenie týchto poplatkov:

ZRPŠ        10,-

( do konca októbra )

 

TRIEDNY FOND        10,-

( do konca novembra )

 

ŠKOLNÉ        2,-

( do 10teho dňa v každom mesiaci )

Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a predškoláci, školné neplatia.

 

—————

Späť