PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

Renáta MIKULOVÁ               -    poverená riadením

Anna BERTOVÁ                    -    zastupujúca učiteľka

Jaroslava VASIĽOVÁ             -   učiteľka

Bc. Janette GRÁCOVÁ           -   učiteľka

Mgr. Anna BERTOVÁ            -   učiteľka ( momentálne na MD)

Zdenka ĎUĎOVÁ                   -   asistent učiteľa

Mária KEBLEŠOVÁ              -   učiteľka

Renáta BALOGOVÁ              -   učiteľka

Viera FERKOVÁ                    -  asistent učiteľa

Mgr. Jana ANDREKOVÁ      -  odborný zamestnanec

 

--------------------------------------------------------------------

 

PREVÁDZKOVÍ  ZAMESTNANCI

 

Emília STOJOVÁ              -       vedúca školskej jedálne

Helena MEHAJOVÁ         -       kuchárka

Viera KMECOVÁ              -      kuchárka

Kvetoslava BERTOVÁ       -      školníčka

Alžbeta JACKANINOVÁ   -      upratovačka

-----------------------------------------------------------------------------------

 

RADA ŠKOLY

 

Mária KEBLEŠOVÁ

Bc. Janette GRÁCOVÁ

Emília STOJOVÁ

Ing. Marcela VOĽANSKÁ

Mgr. Jana BERTOVÁ

Petra KRIŠTOVÁ

Zuzana ŠOPIAKOVÁ