PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

Renáta MIKULOVÁ               -    riaditeľka MŠ

Bc. Jaroslava VASIĽOVÁ       -   učiteľka

Bc. Janette GRÁCOVÁ           -   učiteľka

Mgr. Anna BERTOVÁ            -   učiteľka

Zdenka ĎUĎOVÁ                   -   asistent učiteľa

Mária KEBLEŠOVÁ              -   učiteľka

Renáta BALOGOVÁ              -   učiteľka

Mgr. Júlia KULMANOVÁ     -  učiteľka

Viera FERKOVÁ                    -  asistent učiteľa

Mgr. Jana ANDREKOVÁ      -  odborný zamestnanec

Nikola BALOGOVÁ               - asistent učiteľa

--------------------------------------------------------------------

 

PREVÁDZKOVÍ  ZAMESTNANCI

 

Zuzana  ŠOPIAKOVÁ       -        vedúca školskej jedálne

Helena MEHAJOVÁ         -       kuchárka

Viera KMECOVÁ               -       kuchárka

Mária HANČÁKOV Á       -       školníčka

Alžbeta JACKANINOVÁ   -      upratovačka

Vladimíra KROKOVÁ              -     rodičovský asistent

-----------------------------------------------------------------------------------

 

RADA ŠKOLY

 

Mária KEBLEŠOVÁ

Mgr. Anna  BERTOVÁ

Viera  KMECOVÁ

Mgr. Tatiana KMECOVÁ

Juraj SUKOVSKÝ

Denisa  KULMANOVÁ

Mgr. Gabriela SABOLOVÁ