Príchod dieťaťa do MŠ

31.08.2020 11:28


Prosíme rodičov, aby deti do MŠ privádzali najneskôr do 08.15 hod. 

Neskorší príchod dieťaťa môžete nahlásiť telefonicky učiteľke

 na telefónnom čísle : 057 / 44 96 394

                                                                                      Ďakujeme

—————

Späť