1. trieda LIENKY

pani učiteľky: Bc. Janette Grácová, Mgr. Anna Bertová
 
 
 
 1. Matias KROKA
 2. Monika JARKOVÁ
 3. Ela PĽUTOVÁ
 4. Juliána ŠOPIAKOVÁ
 5. Adam TATARKA
 6. Nela KULMANOVÁ
 7. Rebeka GOROĽOVÁ
 8. Branislav VAĽKO
 9. Filip JUREČKO
 10. Lýdia BARANOVÁ
 11. Martin PAŠMÍK
 12. Ján ZAJAC
 13. Stela ŠVIHUROVÁ
 14. Ema HLADOVÁ
 15. Ondrej MEHAJ
 16. Lucia MAĎAROVÁ
 17. Oliver DOBRANSKÝ
 18. Tamara TREBIŠOVSKÁ
 19. Tomáš GAJDOŠ
 20. Nela MUNDÍROVÁ